Posted in Al-Sayf-ul-Jali ‎‘Ala‎ Munkiri Wilayati ‘Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim

Al-Sayf-ul-Jali ‘Ala Munkiri Wilayati ‘Ali ‎RadiyAllahu ‘Anhu : 45

Hadith Number : 45

 “Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Ek Aadami Ne Aap Ke Saath Kisi Mas’ale Me Jhagda Kiya To Aap RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Farmaya Ki Mere Aur Tere Darmiyan Yeh Baytha Huwa Aadami Faisla Karega… .Aur Hazrat ‘Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Kee Taraf Ishaarah Kiya… .To Us Aadami Ne Kaha : Yeh Bade Pet Waala (Hamaare Darmiyan Faisla Karega)! Hazrat ‘Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Apni Jagah Se Utthey, Use Girebaan Se Pakda Yaha’n Tak Ki Use Zameen Se Oopar Utha Liya, Phir Farmaya : Kya Too Jaanta Hai Ki Too Jise Haqir Gardaanta Hai Woh Mere Aur Har Musalman Ke Mawla Hain.”

[Muhibb Tabari Fi Ar-Riyad-un-Nadirah Fi Manaqib-il-‘Ashrah, 03/128,

Muhibb Tabari Ne Kaha Hai Ki Ibn Samman Ne Is Kee Takhrij Kee Hai.]