Posted in al-Nūr al-mubīn fī ḥayāṫ al-Nabī al-Amīn ṣallá Allāhu ‘alayhi wa-Ālihi wa-sallam

al-Nūr al-mubīn fī ḥayāṫ al-Nabī al-Amīn ṣallá Allāhu ‘alayhi wa-Ālihi wa-sallam: 20

20.                   “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwaayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jab Tum Me Se Koi Masjid Me Daakhil Ho To Use Chaahiye Ki Woh Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Me Salam Arz Kare Aur (Is Ke Baa’d) Yeh Kehe: Aye Allah! Mere Liye Apni Rahmat Ke Darwaaze Khol De. Aur Jab Masjid Se Baahar Nikle To Tab Bhi Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Me Salaam Arz Kare Aur (Is Ke Baa’d) Kahe: Aye Mere Allah! Mujhe Shaytaan Mardood Se Bacha.”

                   “Aur Ek Riwaayat Ke Mutaabiq Farmaya: Use Chaahiye Ki Woh (Salaam Arz Karne Ke Baa’d) Kahe: Aye Allah! Mujhe Shaytaan Mardood Se Dur Rakkh.”

          Is Hadith Ko Imam Ibn Majah, Nasa’i Aur Bukhari Ne ‘At-Tarikh Al-Kabir” Me Riwaayat Kiya Hai. Aur Imam Hakim Ne Farmaya: Yeh Hadith Imam Bukhari Aur Muslim Kee Shara’it Par Sahih Hai. Imam Kinani Ne Farmaya: Is Hadith Kee Sanad Sahih Aur Is Ke Rijaal Thiqah Hain.

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/254, Raqm-773,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 06/27, Raqm-9918,

Bukhari Fi At-Tarikh Al-Kabir, 01/159, Raqm-470,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/325, Raqm-747,

Kinani Fi Misbah Al-Zujajah Fi Zawa’id Ibn Majah, 01/97, Raqm-293,

Al-Noor-ul-Mubin Fi Hayat-in-Nabiyy-il-Amin SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam,/42_44, Raqm-20.]