Posted in Baab-03 : Dhib’he ‘Azeem Kee Takmeel, Dhibhe 'Azeem

Hasanayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Jannat Ke Jawaano’n Ke Sardaar

Fasl Awwal :

Manaqibe Husayn

 

Hasanayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma  Jannat Ke Jawaano’n Ke Sardaar

  1. Hazrat Aboo Sa’iyd Khudri RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwaayat Hai Ki RasoolAllah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :

الحسن و الحسين سيد اشباب اهل الجنة

“Hasan Aur Husayn (RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma) Jannat Ke Naujawaano’n Ke Sardaar Hain.”

[Tirmidhi Fi Al-Jami’ As-Sahih, 02/218.]

Khatoone Jannat Ke Farjandaane Dhi Hasham Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Lakhte Jigar Hasan RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Aur Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ko Jannat Ke Nau Jawaano’n Ka Sardaar Farmaya Gaya Hai Aur Yeh Farmana Hai Tajdare Ka’enat SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Nabiyye Aakhir-uz-Zamaan Rahmat-ul-LilAalamin SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ka.

[Dhib’he ‘Azeem(Dhib’he Isma’il ‘Alayh-is-Salam Se Dhib’he Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Tak)/81_82.]