Posted in Al-Ṣalāṫ ʻind al-Ḥanafīyah fī ḍaw’i al-Sunnaṫ al-Nabawīyah

Imam Ke Pichhe Qir’at Na Karne Ka Bayan

Fasl-03:

Imam Ke Pichhe Qir’at Na Karne Ka Bayan

28.              “Hazrat Jaabir Bin ‘Abd Allah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jo Shakhs Imam Ke Pichhe Namaz Padhe To Imam Ka Padhna Hee Us Ka Padhna Hai.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Hanifah Ne Riwayat Kiya Hai

[Khawarizmi Fi Jami’-ul-Masanid Lil-Imam Abi Hanifah, 01/331,

Imam Muhammad Fi Al-Muwatta’, 01/96,

Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad, 01/320, Raqm-1050,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 08/43, Raqm-7903,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/160,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/26, Raqm-28.]

 

 

29.              “Hazrat Jaabir Bin ‘Abd Allah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Logo’n Ko Namaz Padhaayi, To Ek Shakhs Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Pichhe Qir’at Kee. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Namaz Se Faarigh Ho Kar Farmaya: Tum Me Se Kisi Ne Mere Pichhe Qir’at Kee Thi? (Log Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Narazagi Ke Dar Se Khaamosh Rahe, Yaha’n Tak Ki) Teen³ Baar Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Ba-Takaraar Yahi Istifsaar Farmaya. Aakhir Ek Shakhs Ne Arz Kiya: Ya RasoolAllah ﷺ! Main Ne. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jo Imam Ke Pichhe Ho To Imam Kee Qir’at Hee Us Kee Qir’at Hai.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Hanifah Ne Riwayat Kiya Hai.

[Haskafi Fi Musnad Al-Imam Al-A’zam: 61,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/26, 27, Raqm-29.]

 

 

30.              “Hazrat Aboo Hurairah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Imam Is Liye Banaaya Jaata Hai Ki Us Kee Pairwi Kee Jaa’e. Jab Woh Takbeer Kahe To Tum Takbeer Kaho. Jab Woh Rukoo’ Kare To Tum Rukoo’ Karo, Jab ُ﴾سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه﴿ ‘SamiAllahu-Li-Man-Hamidah’ Kahe To Tum ُ﴾رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد﴿ ‘Rabbana-Wa-Lakal-Hamd’ Kaho, Jab Woh Sajdah Kare To Tum Bhi Sajdah Karo Aur Jab Woh Baith Kar Namaz Padhe To Tum Sab Bhi Baith Kar Padho.”

Muttafaque Alayh

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/257, Raqm-701,

Muslim Fi As-Sahih, 01/309, Raqm-414,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 01/164, Raqm-602,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/276, Raqm-846,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/341, Raqm-8483,

Darami Fi As-Sunan,01/343, Raqm-1311,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/27, Raqm-30.]

 

 

31.              “‘Ata’ Bin Yasaar Riwayat Karte Hain Ki Unhone Zayd Bin Thabit RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Imam Ke Saath Qir’at Ke Mut’alliq Sawaal Kiya To Hazrat Zayd Bin Thabit RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Jawaab Diya: Imam Ke Saath Kisi Cheez Me Qir’at Nahin.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Ne Riwayat Kiya Hai.

[Muslim Fi As-Sahih, 01/406, Raqm-577,

Nasa’i Fi As-Sunan, 02/160, Raqm-960,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 01/331, Raqm-1032,

Aboo ‘Awanah Fi Al-Musnad, 01/522, Raqm-1951,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/163, Raqm-2738,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/27, 28, Raqm-31.]

 

 

32.              “Hazrat Hittaan Bin ‘Abd Allah Raqaashi RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Bayan Karte Hain Ki Ek Martaba Main Ne Hazrat Aboo Moosa Ash’ari RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ke Saath Namaz Padhi, Jab Woh Qa’ada Ke Qareeb They To Ek Shakhs Ne Kaha: Yeh Namaz Neki Aur Pakeezagi Ke Saath Padhi Ga’i Hai, Jab Woh Namaz Se Faarigh Ho Ga’e To Unhone Mud Kar Dekha Aur Puchha Tum Me Se Kisi Ne Yeh Baat Kee Thi? Sab Khaamosh Rahe, Unhone Phir Dobaara Puchha Ki Tum Me Se Kisi Ne Yeh Baat Kahi Thi? Sab Khaamosh Rahe, Ki Aap Meri Pitaa’i Karenge (Ya Naraz Honge) Is Mauqe Par Hazrat Moosa Ne Mujh Se Kaha: Aye Hittaan! Shaayad Tum Ne Yeh Kalima Kaha Hai? Main Ne Kaha: Main Ne Nahin Kaha, Mujhe To Aap Ka Dar Tha, Phir Logo’n Me Se Ek Shakhs Ne Kaha: Main Ne Yeh Kalima Kaha Tha Aur Meri Niyyat Siwaaye Bhalaa’i Ke Our Kuchh Na Thi, Hazrat Aboo Moosa RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Farmaya: Kya Tum Nahin Jaante Namaz Me Kya Kehna Chaahiye? Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Hamen Khutba Diya Aur Hamen Namaz Ka Mukammal Tareeqa Batla Diya, Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jab Tum Namaz Padhne Lago To Sab Se Pehle Apni Safen Durust Karo Phir Tum Me Se Koi Shakhs Imamat Kare Jab Imam Takbeer Kahe To Tum Takbeer Kaho. Jab Woh ُ﴾غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْن﴿ ‘Ghay-Ril Magh-Doobi A’Lay-Him Wa-Lad-Daallin’ Kahe, To Tum Aameen Kaho, Allah Ta’ala Tumhari Duaa Ko Qubool Farmayega, Phir Jab Woh Takbeer Keh Kar Rukoo’ Kare To Tum Bhi Takbeer Keh Kar Rukoo’ Karo, Imam Tum Se Pehle Rukoo’ Karega Aur Tum Se Pehle Rukoo’ Se Sar Uthaayega, Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Is Tarah Tumhara Amal Us Ke Muqaable Me Ho Jaayega Aur Jab Imam ُ﴾سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه﴿ ‘SamiAllahu-Li-Man-Hamidah’ Kahe To Tum ُ﴾رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد﴿ ‘Rabbana-Wa-Lakal-Hamd’ Kaho. Allah Ta’ala Tumhare Qaul Sunta Hai Aur Tumhare Nabi Kee Jubaan Par Allah Ta’ala Ne  ُ﴾سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه﴿ ‘SamiAllahu-Li-Man-Hamidah’ Jaari Kar Diya, Phir Jab Imam Takbeer Keh Kar Sajdah Kare To Tum Bhi Takbeer Keh Kar Sajdah Karo, Imam Tum Se Pehle Sajdah Karega Aur Tum Se Pehle Sajde Se Sar Uthaayega. Phir Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Tumhara Yeh Amal Imam Ke Muqaable Me Hoga Aur Jab Imam Qa’ade Me Baith Jaa’e To Tum Sab Se Pehle Yeh Kalimaat: ُ﴾التَّحِيَّاتُ الطَّيبَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ. السَّـلَامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَرُ أَنْ لاَ إِلَهَ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه﴿ ‘At-Tahiyatu At-Tayyibatu As-Salawatu Lillahi As-Salamu Alayka Ayyuha An-Nabiyu Wa RahmatuAllahi Wa Barakatuhu As-Salamu Alayna Wa Ala IbadiAllahi As-Salihina Ash’hadu AnLa’Ilaha IllaAllahu Wa Ash’hadu Anna Muhammadaan Abduhu Wa Rasooluhu.” Padho.”

Is Hadith Ko Imam Muslim Ne Riwayat Kiya Hai.

[Muslim Fi As-Sahih, 01/303, 304, Raqm-404,

Ibn Hibban Fi As-sahih, 05/541, Raqm-2167,

Darami Fi As-Sunan,01/363, Raqm-1358,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/28, 29, 30, Raqm-32.]

 

 

33.              “Hazrat Qatadah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Riwayat Me Yeh Alfaz Ziyaada Hai: Jab Imam Qir’at Kare To Tum Khaamosh Raho, Aur Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hadith Me Bhi Yeh Alfaz Hai: Aur Jab Imam Qir’at Kare To Tum Khaamosh Raho.”

‘Imam Muslim Ne Kaha Hai: Ye Riwayat Mere Nazdik Sahih Hai.”

[Muslim Fi As-Sahih, 01/304, Raqm-404,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/155, Raqm-2709,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/30, 31, Raqm-33.]

 

 

34.              “Hazrat Aboo Nu’aym Wahb Kaysaan Se Riwayat Hai Ki Unhone Hazrat Jaabir Bin ‘Abd Allah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Ko Yeh Farmate Huwe Suna: Jis Ne Koi Rak’at Padhi Aur Us Me Soorah Faatiha Nahin Padhi To Goya Us Ne Namaz Hee Nahin Padhi, Siwaaye Is Ke Ki Woh Imam Ke Pichhe Ho.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Malik Fi Al-Muwatta’ Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Ye Hadith Hasan Sahih Hai.

[Tirmidhi Fi As-sunan, 01/346, 347, Raqm-312, 313,

Malik Fi Al-Muwatta’, 01/84, Raqm-187,

Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 02/121, Raqm-2745,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 01/317, Raqm-3621,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/160, Raqm-2725,

Tahawi Fi Sharh Ma’ani Al-Aathar, 01/282, Raqm-1265,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/31, Raqm-34.]

 

 

35.              “Hazrat ‘Imran Bin Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Zuhar Kee Namaz Padhaayi. Ek Shakhs Aaya Aur Us Ne Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Pichhe Soorat ُ﴾سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴿ Padhi, Jab Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Namaz Se Faarigh Huwe To Farmaya: Tum Me Se Qir’at Kis Ne Kee? Sahaba’e Kiram Ridwanullahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’iyn Ne Arz Kiya: Ek Aadami Ne, Farmaya: Main Jaan Gaya Tha Ki Tum Me Se Koi Mujh Se Jhagad Raha Hai.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Dawud Ne Riwayat Kiya Hai.

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 01/219, Raqm-828,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/31, 32, Raqm-35.]

 

 

36.              “Hazrat ‘Imran Bin Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Unhen Namaz Padhaayi, Jab Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Namaz Se Faarigh Huwe To Farmaya: Tum Me Se ُ﴾سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴿ Kis Ne Padha? Ek Aadami Ne Arz Kiya: Main Ne. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main Jaan Gaya Tha Ki Tum Me Se Koi Mujh Se Jhagad Raha Hai.”

Is Hadith Ko Imam Aboo Dawud Ne Riwayat Kiya Hai.

[Aboo Dawud Fi As-Sunan, 01/219, Raqm-829,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/32, Raqm-36.]

 

 

37.              “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Ek Jahri Namaz Se Faarigh Ho Kar Farmaya: Kya Tum Me Se Kisi Ne Ab Mere Saath Qir’at Kee Thi? Ek Shakhs Ne Arz Kiya: Jee Ha’n! Ya RasoolAllah ﷺ! Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Main Bhi Keh Raha Tha Ki Kya Ho Gaya Hai Ki Mujh Se Qur’an Me Jhagada Kiya Ja Raha Hai Raawi Bayan Karte Hain Ki Yeh Sun Ne Ke Baad Sahaba’e Kiram Ridwanullahi Ta’ala ‘Alayhim Ajma’iyn Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Saath Jahri Namazo’n Me Qir’at Se Ruk Ga’e They.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Imam Nasa’i Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ye Hadith Hasan Hai.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 01/344, 345, Raqm-312,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 01/313, Raqm-826,

Nasa’i Fi As-Sunan, 02/103, Raqm-919,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/459, Raqm-848,

Malik Fi Al-Muwatta’, 01/86, Raqm-193,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/240, 284, 285, 301, 487,

Tahawi Fi Sharh Ma’ani Al-Aathar, 01/280, 281, Raqm-1255,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/32, 33, Raqm-37.]

 

 

38.              “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Imam Is Liye Banaaya Jaata Hai Ki Us Kee Iqtida’ Kee Jaa’e, Jab Woh Allahu Akbar Kahe To Tum Log Bhi Allahu Akbar Kaho, Aur Jab Qir’at Kare To Chup Raho.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai Aur Farmaya Ye Hadith Hasan Sahih Hai.

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/458, Raqm-846,

Aboo Dawud Fi As-Sunan, 01/237, Raqm-604,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 01/320, Raqm-993,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/386, Raqm-420,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 01/331, Raqm-3799,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/115, Raqm-7137,

Tahawi Fi Sharh Ma’ani Al-Aathar, 01/281, Raqm-1257,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/33, 34, Raqm-38.]

 

 

39.              “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Imam Isee Liye Banaaya Jaata Hai Ki Us Kee Pairwi Kee Jaa’e. Jab Woh Takbeer Kahe To Tum Takbeer Kaho Aur Jab Woh Qir’at Kare To Tum Khaamosh Raho Aur Jab Woh ُ﴾سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه﴿ ‘SamiAllahu-Li-Man-Hamidah’ Kahe To Tum ُ﴾اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد﴿ ‘Allah-Humma Rabbana-Wa-Lakal-Hamd’ Kaho.”

Is Hadith Ko Imam Nasa’i Ne Riwayat Kiya Hai.

[Nasa’i Fi As-Sunan, 02/141, Raqm-921,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/34, Raqm-39.]

 

 

40.              “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Sarware Ka’enat SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ek Aisee Namaz Se Faarigh Huwe Jis Me Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Buland Aawaaz Me Qir’at Farma’i Thi. To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Daryaft Farmaya: Kya Tum Me Se Ab Kisi Shakhs Ne Mere Saath Qur’an Padha? Ek Shakhs Ne Kaha: Jee Ha’n! Ya RasoolAllah ﷺ! Main Ne Padha. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Isee Liye To Main Bhi Keh Raha Tha Kya Ho Gaya Ki Koi Shakhs Mujh Se Qur’an Me Jhagad Raha Hai. Jab Se Logo’n Ne Yeh Suna To Jis Namaz Me Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Baa Aawaaz Buland Qir’at Farmate They Koi Shakhs Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Pichhe Qir’at Na Karta.”

Is Hadith Ko Imam Nasa’i Ne Riwayat Kiya Hai.

[Nasa’i Fi As-Sunan, 02/140, Raqm-919,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/34, 35, Raqm-40.]

 

 

41.              “Hazrat ‘Imran Bin Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Sarware Do-Aalam SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Namaze Zuhar Ada Farma’i, Ek Shakhs Ne Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Pichhe ُ﴾سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴿ Padha. Jab Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Namaz Ada Farma Chuke To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Daryaft Kiya: Is Soorah Ko Kis Shakhs Ne Padha, Ek Shakhs Ne Arz Kiya: Main Ne! Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Mujhe Aysa Ma’loom Huwa Goya Koi Shakhs Mujh Se Qur’an Me Jhagad Raha Hai.”

Is Hadith Ko Imam Nasa’i Ne Riwayat Kiya Hai.

[Nasa’i Fi As-Sunan, 02/141, Raqm-917,

Tahawi Fi Sharh Ma’ani Al-Aathar, 01/207,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/35, 36, Raqm-41.]

 

 

42.              “Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Imam Is Liye Hota Hai Ki Us Kee Iqtida’ Kee Jaa’e. Jab Woh ُ﴾اَللهُ اَكْبَر﴿ ‘Allahu Akbar’ Kahe To Tum ُ﴾اَللهُ اَكْبَر﴿ ‘Allahu Akbar’ Kaho, Jab Woh Qir’at Kare To Tum Khaamosh Raho Jab Woh  ُ﴾وَلَا الضَّالِّيْن﴿ ‘Wa-Lad-Daallin’ Kahe To Tum ُ﴾آمِيْن﴿ ‘Aameen‘ Kaho, Jab Woh Rukoo’ Kare Tum Rukoo’ Karo, Jab Woh ُ﴾سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه﴿ ‘SamiAllahu-Li-Man-Hamidah’ Kahe To Tum ُ﴾اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد﴿ ‘Allah-Humma Rabbana-Wa-Lakal-Hamd’ Kaho Jab Woh Sajdah Kare To Tum Sajdah Karo, Aur Jab Woh Baith Kar Namaz Padhaaye To Tum Bhi Baith Kar Namaz Padho.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai.

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/276, Raqm-846,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/36, Raqm-42.]

 

 

43.              “Hazrat Aboo Moosa Ash’ari RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya: Jab Imam Qir’at Kare To Tum Khaamosh Raho, Aur Jab Woh Qa’ade Me Ho To Tum Pehle At-Tahiyyaat Padha Karo.”

Is Hadith Ko Imam Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai.

[Ibn Majaha Fi As-Sunan, 01/276, Raqm-847,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/36, 37, Raqm-43.]

 

 

44.              “Hazrat Naafi’ RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Hazrat ‘Abd Allah Bin Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Jab Muqtadi Kee Qir’at Ke Baare Me Sawaal Kiya Gaya Ki Kya Muqtadi Bhi Imam Ke Pichhe Qir’at Karega, To Unhone Farmaya: Jab Tum Me Se Koi Imam Ke Pichhe Namaz Padhe To Use Imam Kee Qir’at Kaafi Hai Aur Jab Akela Padhe To Khud Qir’at Kare. Naafi’ Farmate Hain Ki Hazrat ‘Abd Allah Bin Umar RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Khud Bhi Imam Ke Pichhe Qir’at Nahin Karte They.”

Is Hadith Ko Malik Fi Al-Muwatta’ Ne Riwayat Kiya Hai.

[Malik Fi Al-Muwatta’, 01/86, Raqm-192,

Tahawi Fi Sharh Ma’ani Al-Aathar, 01/284, Raqm-1283,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/37, Raqm-44.]

 

 

45.              “Hazrat Aboo Moosa Ash’ari RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai: Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Hamen Ta’leem Dete Huwe Farmaya: Jab Tum Namaz Ke Liye Khade Howo To Koi Ek Tumhara Imam Ban Jaa’e. Aur Jab Imam Qir’at Kare To Tum Khaamosh Raha Karo.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal Ne Riwayat Kiya Hai.

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/415,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/37, 38, Raqm-45.]

 

 

46.              “Hazrat Zayd Bin Aslam RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Imam Kee Iqtida’ Me Qir’at Karne Se Mana Farmaya Karte They Aur Hamaare Masha’ikh Ne Mujhe Bataaya Hai Ki Hazrat ‘Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Farmaya: Us Shakhs Kee Namaz Hee Nahin Jo Imam Kee Iqtida’ Me Qir’at Kare Aur Hazrat Moosa Bin Uqba RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Mujhe Bataaya Hai Ki Rasool Allah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam, Hazrat Aboo Bakr, Hazrat ‘Umar Wa Hazrat Uthaman RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhum Ajma’iyn Imam Ke Pichhe Qir’at Karne Se Mana Farmaya Karte They.”

Is Hadith Ko Imam And-ur-Razzaq Ne Riwayat Kiya Hai.

[Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 02/139, Raqm-2810,

Imam Muhammad Fi Al-Muwatta’, 01/98,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/38, Raqm-46.]

 

 

47.              “Hazrat Aboo Wa’il RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki Hazrat ‘Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Imam Kee Iqtida’ Me Qir’at Kerne Ke Baare Me Poochha Gaya, To Unhone Farmaya: Khaamosh Raho Ki Namaz Me Masrufiyat Hai Tujhe Imam Is (Qir’at) Kee Qifaayat Kar Dega.”

Is Hadith Ko Imam Muhammad Fi Al-Muwatta Ne Riwayat Kiya Hai.

[Imam Muhammad Fi Al-Muwatta’: 96,

Tahawi Fi Sharh Ma’ani Al-Aathar, 01/284, Raqm-1273,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/38, 39, Raqm-47.]

 

 

48.              “Hazrat ‘Alqamah Bin Qays RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwayat Hai Ki ‘Abd Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Jahari (Jin Me Aawaaz Se Qir’at Hoti Hai) Aur Sirri (Jin Me Qir’at Aahista Hoti Hai) Dono’n Tarah Kee Namazo’n Me Imam Ke Pichhe Qir’at Nahin Karte They.”

Is Hadith Ko Imam Muhammad Fi Al-Muwatta’ Ne Riwayat Kiya Hai.

[Imam Muhammad Fi Al-Muwatta’: 96,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/39, Raqm-48.]

 

 

49.              “Dawood Bin Qays Farra’ Madani Kehte Hain Ki Mujhe Hazrat Sa’iyd Bin Abi Waqqas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Kee Awlaad Me Se Kisi Ne Bataaya Ki Hazrat Sa’iyd Bin Abi Waqqas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Farmaya Karte They: Main Yeh Pasand Karta Hoo’n Ki Jo Shakhs Imam Ke Pichhe Qir’at Kare Us Ke Moo’nh Me Angaar Ho.”

Is Hadith Ko Imam Muhammad Fi Al-Muwatta’ Ne Riwayat Kiya Hai.

[Imam Muhammad Fi Al-Muwatta’: 98,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/39, Raqm-49.]

 

 

50.              “‘Abd Allah Bin Abi Layla Riwayat Karte Hain Ki Hazrat ‘Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Imam Kee Iqtida’ Me Qir’at Karne Se Mana’ Farmaya Karte They.”

Is Hadith Ko Imam Abd-ur-Razzaq Ne Riwayat Kiya Hai.

[Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 02/138, Raqm-2805,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/40, Raqm-50.]

 

 

51.              “Imam Muhammad Bin ‘Oojlaan Se Riwayat Hai Ki Hazrat ‘Umar Bin Khattab RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne Farmaya: Meri Yeh Khwahish Hai Ki Jo Shakhs Imam Ke Pichhe Qir’at Kare Us Ke Moo’nh Me Pat’thar Ho.”

Is Hadith Ko Imam Abd-ur-Razzaq Ne Riwayat Kiya Hai.

[Abd-ur-Razzaq Fi Al-Musannaf, 02/138, Raqm-2806,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/40, Raqm-51.]

 

 

52.              “Hazrat Aboo Hamzah Bayan Karte Hain: Main Ne Hazrat ‘Abd Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Arz Kiya: Kya Main Qir’at Karoo’n Jab Ki Imam Mere Saamne Ho? To Unhone Farmaya: Nahin.”

Is Hadith Ko Imam Tahawi Ne Riwayat Kiya Hai.

[Tahawi Fi Sharh Ma’ani Al-Aathar, 01/284, Raqm-1282,

As-Salatu ‘Inda-‘l-Hanafiyyah  Fi Daw‘-is-Sunnat-in-Nabawiyyah,/40, Raqm-52.]