Manaqibi Al-Hasanayn

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‎‎‘Alayhima As-Salam

Maraja-‘l-Bahrayn Fi Manaqibi-’l-Hasanayn ‎‎‘Alayhima As-Salam

(Hasanayn Karimayn ‘Alayhima As-Salam Ke ‎Faza’il Wa Manaqib)‎

Mu’allif

Shaykh-ul-Islam Professor Doctor Muhammad Tahir-ul-Qadri

 

مَـوْﻻَىَ   صَـلِّ   وَ   سَـلِّـمْ   دَآئـِمـًا   اَبَدًا
عَلـىٰ    حَبِيْبِكَ    خَيْـرِ    الْخَلْقِ    كُلِّهـِمٖ

وَ الْآلِ   وَ  الصَّحْبِ   ثُمَّ   التَّابِعِيْنَ  لَهُمْ
أَهْلِ  التُّقٰى  وَ  الْنُّقٰى  وَ  الْحِلْمِ  وَ الْكَرَمٖ

﴾صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَأَصَحابِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّمَ﴿

 

Read this book in text format     > > Click Here
Download this book in PDF format    > >  Click Here

 

Fehrist

Mushtamilat

Fasl-01 : Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ka Apne Shahzado’n Ka Naam Hasan Wa Husayn عَلَيْهِمَا السَلَام Rakhna

Fasl-02 : Hasan Wa Husayn Jannat Ke Naamo’n Me Se Do Naam Hain Jin Ko Allah Ta’ala Ne Hijaab Me Rakkha

Fasl-03 : Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Mere Bete Hain

Fasl-04 : Hasanayn Karimayn عَلَيْهِمَا السَلَام Ahl-E-Bayt Hain

Fasl-05 : Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Hee Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامKa Nasab, Wali Aur Baap Hain

Fasl-06 : Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامLogo’n Me Se Sab Se Behtar Nasab Waale Hain

Fasl-07 : Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامHee Mere Gulshane Dunya Ke Phool Hain

Fasl-08 : Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ka Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامKe Kaano’n Me Adhaan Kehna

Fasl-09 : Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ka Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامKee Taraf Se Aqiqah Karna

Fasl-10 : Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَام….. Saraapa Shabihe Mustafa صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ They

Fasl-11 : Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَام….. Waarithaane Awsaafe Mustafa صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Fasl-12 : Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامTamam Jannati Jawano’n Ke Sardaar Hain Sallam

Fasl-13 : Allah Ta’ala Ne Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامKo Kamaale Tat’hir Kee Shaane Azim Se Nawaaz Diya

Fasl-14 : Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Jo Mujh Se Muhabbat Karta Hai Us Par In Dono’n Se Muhabbat Karna Waajib Hai

Fasl-15 : Jis Ne Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامSe Muhabbat Kee Us Ne Mujh Se Muhabbat Kee

Fasl-16 : Jis Ne Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامSe Muhabbat Kee Us Ne Allah Se Muhabbat Kee

Fasl-17 : Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Jis Ne In Dono’n Se Muhabbat Kee Woh Qiyamat Ke Din Mere Saath Hoga

Fasl-18 : Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Aye Allah Mein In Dono’n Se Muhabbat Karta Hoo’n Too Bhi

Fasl-19 : Jis Ne Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامSe Bughz Rakkha Us Ne Mujh Se Bughz Rakkha

Fasl-20 : Jis Ne Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامSe Bughz Rakkah Woh Allah Ke Haa’n Mabghooz Ho Gaya

Fasl-21 : Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Aye Allah! Jo In Se Adaawat Rakkhe Too Us Se Adaawat Rakh Aur Jo In Ko Dost Rakkhe Too Use Dost Rakh

Fasl-22 : Jis Ne Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامSe Jang Kee Us Se Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne E’laane Jang Farma Diya

Fasl-23 : Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ne Farmaya : Mere Maa’n Baap Aap Par Qurbaan

Fasl-24 : Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامKe Rone Se Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Pareshaan Ho Ga’e

Fasl-25 : Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامSe Kee Khaatir Apne Mimbar Sharif Se Neeche Utar Aa’e

Fasl-26 : Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَام Huzoore Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Kee Zubane Mubarak Chooste They

Fasl-27 : Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامHuzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ke Shikam Mubarak Par Khelte They

Fasl-28 : Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامDaurane Namaz Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Kee Pusht Mubarak Sawaar Ho Ga’e

Fasl-29 : Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ka Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامSe Farmana : Yeh Dono’n Kaise Achchhe Sawaar Hain                                        

Fasl-30 : Huzoore Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامKee Khaatir Sajdo’n Ko Lamba Kar Lete They

Fasl-31 : Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Dono’n Shahzado’n Ko Chaadar Ke Andar Apne Jisme At’har Se Chimta Lete They

Fasl-32 : Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ke Saath Jo Jannat Me Sab Se Pehle Daakhil Honge Woh Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامHain

Fasl-33 : Allah Ta’ala Ka Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامKee Mawjoodagi Ke Zari’e Jannat Ko Aaraasta Karna

Fasl-34 : Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامQiyamat Ke Din Arshe Ilahi Ke Gumbad Ke Neeche Honge

Fasl-35 : Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامQiyamat Ke Din Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ke Saath Rahenge

Fasl-36 : Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Ka Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامKe Liye Khusoosi Dam Farmana

Fasl-37 : Aasmaani Bijli Ka Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامKe Liye Raasta Raushan Karna

Fasl-38 : Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Aur Jibra’il عَلَيْهِ السَّلَام Ka Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامKo Daad Dena

Fasl-39 : Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامKa Bosa Lete They

Fasl-40 : Huzoor صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Mubaahalah Ke Waqt Hasanayn Karimayn  عَلَيْهِمَا السَلَامKo Apne Saath Le Ga’e