Posted in Baab-03 : Dhib’he ‘Azeem Kee Takmeel, Dhibhe 'Azeem

Baari Ta’ala Hasanayn Karimayn Se Too Bhi Mahabbat Kar

3.

عن عطاء ان رجلاً اخبره أنه رأی النبی صلی الله عليه وآله وسلم يضم اليه حَسَناً و حسيناً يقول اللهم أني أحبها فأحبها

“Hazrat Ata’ Se Riwayat Hai Ki Kisi Shakhs Ne Use Bataaya Ki Us Ne Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ko Dekha Ki Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Hazaraat Hasanayn Karimayn Ko Apne Seene Se Chimtaaya Aur Farmaya “Aye Allah Mein Hasan Aur Husayn Se Mahabbat Karta Hoo’n Too Bhi In Se Mahabbat Kar.”

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/369.]

 

Baraghae Khudawandi Me Aaqa-E-Ka’enat SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ke Muqaddas Haath Uthey Huwe Hain Mu’attar Aur Mu’tabar Labo’n Par Du’aaiya Kalimaat Mahak Rahe Hain Ki Baari Ta’ala Too Bhi Hasan Aur Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Ko Apni Mahabbat Ka Sazaawaar Thehra, Yeh Du’aaiya Kalimaat Bhi Huzoor Rahmate Aalam Ke Labe Aqdas Se Nikle Ki “اللهم انی احبھما فاحبھما……فمن احبھما فقد احبنی ” Mawla! Mujhe Hasan Aur Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Bada Pyaar Hai Too Bhi In Se Pyaar Kar. Jo Hasan Aur Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhuma Se Pyaar Karta Hai Goya Woh Mujh Se Pyaar Karta Hai.

[Dhib’he ‘Azeem(Dhib’he Isma’il ‘Alayh-is-Salam Se Dhib’he Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Tak)/83.]