Posted in 3 Teesra Khitaab : Shahadate Imame Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Haqa’iq Wa Waqe’at Kee Raushni Me, Shahadate Imame Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Haqa’iq Wa Waqe’at Kee Raushni Me

Safeere Rome Kee Hairat Aur Tanqeed

                   Majlis Me Rome Ka Aik Isaa’i Safeer Bhi Maujood Tha Woh Yeh Sab Kuchh Dekh Kar Hairaan Rah Gaya Aur Mu’aamale Kee Tah Tak Na Pahunch Saka, Aakhir Us Se Na Raha Gaya Aur Bola Bataao To Sahi Yeh Kis Ka Sar Hai Jis Ke Labo’n Par Yazeed Chhadi Maar Raha Hai Aur Nafrat Ke Saath Labo’n Par Chhadi Maar Kar Bade Tafaakhur Se Aur Badi Tamkanat Ke Saath Fir’awniyyat Ke Roop Me Yeh Keh Raha Hai Ki Kaash! Aaj Ghazwa-E-Badr Me Marne Waale Mere Bade Zinda Hote To Mein Unhein Bataata Ki Dekho Hum Ne Tumhaare Marne Ka Badla Nabi Ke Khaandaan Se Le Liya Hai.

 

Yazeed Ke Is Khule E’laan Ke Baa’d Kya Ab Bhi Us Ke Imaan Daar Hone Ka Koi Imkaan Baaqi Rahta Hai? Kya Ab Bhi Islaam Ke Saath Aur Jannat Ke Saath Aur Aakhirat Ke Saath Yazeed Ke Kisi Ta’alluq Ka Koi Tasawwur Kiya Ja Sakta Hai, Jo Barmala Us Nawasa-E-Rasool Ke Labaane Aqdas Par Chhadi Maar Kar Yeh Keh Raha Hai Ki Agar Aaj Mere Buzurg Zinda Hote, Jo Sahaba-E-Kiram Ke Haatho’n Maidane Badr Me Maare Gaye They To Mein Unhein Bataata Ki Tumhaare Qatl Ka Badla Mein Ne Husayn Kee Soorat Me Nabi Ke Khaandaan Se Le Liya Hai.

 

Be Ta’alluq Tha Is Badbakht Ka Allah Ke Nabi Aur Us Ke Khandan Aur Us Ke Deen Ke Saath, Woh Isaa’i Puchhne Laga Bataao To Sahi Yeh Koun Hai? Logo’n Ne Bataaya : Yeh Hamaare Rasool Ka Beta Hai, Woh Isaa’i Kaanp Utha Aur Uth Kar Khada Ho Gaya Aur Majlis Me Kehne Laga Zaalimo’n! Mujhe Koi Shub’ha Nahin Raha Ki Tum Qadre Naashanaas, Zaalim Aur Dunya Parast Ho Is Liye Ki Hamaare Pasas Aik Girje Me Hazrat Isaa ‘Alayh-is-Salam Kee Sawaari Ke Paaun Ka Aik Nishaan Mahfooz Hai Hum Saari Kee Saari Ummat Saalha Saal Se Us Nishaan Kee Takreem Karte Aa Rahe Hain Aur Tumhaare Ka’be Kee Tarah Chal Kar Us Kee Ziyaarat Ko Jaate Hain. Hum Apne Nabi Kee Sawaari Ke Paaun Ke Nishaan Ko Hirze Jaan Banaaye Huwe Hain Aur Tum Apne Nabi Ke Bete Ke Saath Yeh Sulook Kar Rahe Ho?

[Shahadate Imame Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Haqa’iq Wa Waqe’at Kee Raushni Me, Safha-60_61.]